Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ESKA

 

W związku z obowiązującym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800, woj. Śląskie), ulica Wolności 350a (zwane dalej Administratorem) będąca właścicielem oraz administratorem domeny internetowej eskasklep.pl (zwanego dalej Sklepem internetowym) informuje o poniższych zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest .P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, wpisane do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206390, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł., NIP: 648 00 00 396, REGON: 003454664. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   

 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji,

  • dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów,

  • obsługi reklamacji oraz zwrotów,

  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),

  • zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,

  • zapewnienie najlepszej obsługi klienta.
    

 3. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie:

  • imię i nazwisko - podczas składania zamówienia poprosimy Cię o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Ci zamówienie oraz móc się z Tobą skontaktować,

  • e-mail - pocztą elektroniczną wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą.
   W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie naszej oferty handlowej, pod podany adres może być wysyłany nasz Newsletter,

  • numer telefonu - może być potrzebny w razie konieczności potwierdzenia przekazanych danych teleadresowych,

  • dane IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
   Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
    

 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  • Sklep internetowy przetwarza również dane Użytkowników w następujących celach:

   • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

   • w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

   • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania
    jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

   • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku PeKao S.A. („Bank”) w związku z:

    • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

    • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego  przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

    • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

   • W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  • Celem realizacji zamówienia Sklep internetowy może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz adres dostawy osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
   W przypadku przekazania danych osobowych operatorom pocztowym lub firmą kurierskim w podanym powyżej zakresie jest to niezbędne do realizacji procesu dostawy zakupionych produktów.
    

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
   

 6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   

 7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

 8. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
   

 9. Aby ułatwić korzystanie z Serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies . Cookies (ciasteczka) to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w pliku cookie.txt, którą nasz serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację , nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.|

  W Serwisie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Wykorzystujemy również cookies w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy naszego serwisu korzystają ze stron internetowych, umożliwiając polepszenie ich struktury i zawartości. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie utrzymać sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), co pozwala Ci wygodnie korzystać z funkcjonalności naszego sklepu.

  Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu. W każdej chwili zgodę możesz również wycofać. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego. Prawidłowe działanie kont użytkowników jak również wygoda korzystania z naszych serwisów uzależniona jest od włączonych cookies
  .

  Korzystamy z następujących plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług,

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,

  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych,

  • funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, loginu, hasła dzięki którym poprawia się komfort korzystania ze stron,

  • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom zindywidualizowanych treści o charakterze reklamowym.

  Jeśli masz problemy z używaniem naszej strony lub nie zgadzasz się na personalizację serwisu sugerujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Ustawienia można zmienić w następujący sposób:

 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:

  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika,

  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

  • w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
    

 11. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu skorzystania przez Ciebie z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych;

  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy prowadzenia konta lub umów sprzedaży lub umowy świadczenia usługi wysyłki Newslettera,

  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
    

 12. Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania z Serwisu, szczególnie podczas składania zamówień i korzystania z kont użytkowników.

  W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiłeś oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

  Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.
  Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych naszych Użytkowników, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. Zapewniamy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 13. Zebranych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

 14. Szanując Twoje prawa oraz respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy związani z prowadzeniem sklepu internetowego zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 15. Sklep internetowy opiera się o rozwiązań i zabezpieczenia firmy Shoper S.A., z której to serwerów i systemu sklepowego korzysta do bezpiecznej obsługi Twoich zamówień.

 16. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.  

 17. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem email: eskasklep@gmail.com, lub skorzystaj z formularza kontaktu.

   

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl